Hướng dẫn chặn tính năng so sánh giá của trình duyệt coccoc trên website WordPress

Bài này sẽ hướng dẫn chặn tính năng so sánh giá của trình duyệt coccoc trên website WordPress sử dụng Woocommerce.

[toc/]

Tính năng so sánh giá của Coccoc

Tính năng so sánh giá là một tính năng khá khó chịu của coccoc là so sánh giá giữa cách website bán hàng với cùng sản phẩm. Tính năng này thực sự là TỐT với người dùng nhưng KHÔNG TỐT với chủ website, chủ shop.

Nguyên nhân

Do Woocommerce có sinh ra trong trang chi tiết sản phẩm đoạn mã có cấu trúc schema.org type là Product kèm theo giá. Từ đó coccoc lấy dữ liệu để đi so sánh giữa các website với nhau

Cách giải quyết:

Trong bài này mình sẽ dùng cách cho giá trong phần schema.org về 0. Để cốc cốc không còn so sánh được nữa.

Cách làm

Các bạn chỉ cần copy đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng là được

Nguồn: http://levantoan.com/huong-dan-chan-tinh-nang-so-sanh-gia-cua-trinh-duyet-coccoc-tren-website-wordpress-su-dung-woocommerce/

0903.744.240