Chia sẻ file việt hóa Woocommerce 3.x

Chia sẻ file việt hóa Woocommerce 3.x bởi plugin Loco translate. Nếu có từ nào không vừa ý, các bạn dùng plugin Loco translate để chỉnh sửa nhé

Cách sử dụng:

  • Download về: Link
  • Giải nén
  • Upload 2 file woocommerce.po và woocommerce.mo lên thư mục /wp-content/languages/plugins (nếu có sẵn file thì cứ ghi đè lên)
  • Nếu chưa có thư mục như đường dẫn trên thì bạn tạo thêm nha
0903.744.240