Xóa file backup trong Directadmin

xin hướng dẩn xóa file  trong thư mục admin_backups trên Directadmin.

Trường hợp VPS của quý khách không thể đăng nhập vào được admin Directadmin, một trong những nguyên nhân có thể là đó là vps bị đầy ổ cứng, do các file backup hosting gây ra.

Sau khi quý khách đã có thể đăng nhập vào giao diện admin Directadmin, quý khách vào chọn phần Files (ảnh 1) –> chọn thư mục admin_backups –> rồi chọn file backup với đuôi .tar.gz (ảnh 2) –> rồi chọn Delete để xóa file backup.

Trước khi xóa file backup, quý khách nên download các file backup về máy local để có khi qúy khách cần restore host. (Qúy khách chỉ cần click vào tên file backup như user.mailcongty.domain.tar.gz , là có thể download file backup về máy.)

4
5

— Kết thúc —

0903.744.240