Bài 7 – Thay đổi thông tin chân website – cho WordPress

Phần chân của website là phần quan trọng của một website có cả thông tin công ty và các đường dẫn đến các chính sách công ty của bạn, bên cạnh đó gồm những thông tinh liên quan đến pháp lý như: Quyền riêng tư, thông tin thanh toán, mã số thuế, đại chỉ ,v.v… Nên chúng tôi đã hệ thống hóa lại toàn bộ để quý khách có thể sửa đổi 1 các đơn giản nhất.

0903.744.240