Easy Watermark – Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnh

Plugin Easy Watermark sẽ giúp bạn tự động thêm một hình mờ đóng dấu bản quyền vào các hình ảnh của bạn. Việc thêm một hình mờ này hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng của ảnh.

Easy Watermark - Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnh

Đóng dấu bản quyền hình ảnh với plugin Easy Watermark

Đầu tiên, các bạn cài đặt plugin này từ kho lưu trữ của WordPress nhé. Tại Admin Dashboard, chọn Plugins > Add New. Tìm kiếm cụm từ “Easy Watermark” và chọn plugin như hình.

Easy Watermark - Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnh

Sau khi kích hoạt thành công, các bạn vào Settings > Easy Watermark để cấu hình cho plugin. Giao diện trang setting của plugin có 3 tab cơ bản:

General: Một số cài đặt chung.

Image: Cài đặt hình ảnh nếu bạn muốn đóng dấu ảnh của mình bằng logo, hình ảnh,…

Text: Các cài đặt cho bạn nếu bạn muốn đóng dấu bản quyền hình ảnh bằng đoạn văn bản.

Chúng ta đi vào cấu hình tại tab General trước nhé.

Easy Watermark - Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnh

Trong đó:

+ Auto Watermark: Tick chọn để tự động đóng dấu bản quyền khi tải ảnh lên.

+ Image Types: Các định dạng ảnh cho phép đóng dấu bản quyền.

+ Backup: Lưu lại ảnh gốc sau khi đóng dấu.

+ Image Sizes: Kích thước hình ảnh bạn muốn đóng dấu.

+ Watermark Type: Kiểu đóng dấu, lên chọn hoặc Text hoặc Image để tránh chống chéo nhé.

+ Jpeg Quality: Nén dung lượng của ảnh .jpg, giá trị từ 0 tới 100 nhé.

+ Date Format: Định dạng ngày của ảnh, để trống là mặc định.

+ Time Format: Định dạng thời gian của ảnh, để trống là mặc định.

+ User Roles: Phân quyền ai có thể đóng dấu hình ảnh nếu trang bạn có nhiều tác giả.

+ Post Types: Chọn kiểu bài viết để plugin đóng dấu ảnh (hình ảnh trong post hoặc page).

Chuyển qua tab Image và Text. Như tôi đã nói ở trên thì đây là 2 tab để cấu hình “con dấu” cho hình ảnh. Về cơ bản 2 tab này có cách cấu hình giống nhau. Đối với tab Image, bạn chọn ảnh dùng để đóng dấu, vị trí hiển thị, độ mờ của ảnh,… và tab Text cũng tương tự.

Easy Watermark - Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnhCấu hình tab ImageEasy Watermark - Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnhCấu hình tab Text

Sau khi cấu hình xong, các nhớ click Save Changes để lưu lại giờ. Giờ mỗi khi bạn tải ảnh lên là plugin sẽ tự động đóng dấu cho bạn.

Đóng dấu các hình ảnh có sẵn trên web

Đừng lo đối với các hình ảnh bạn đã tải lên mà chưa được đóng dấu, Easy Watermark đã có công cụ giúp bạn việc này. Việc của bạn là vào Media > Easy Watermark, trong phần Bulk Watermark chọn Startđể đóng dấu tất cả các hình ảnh có sẵn trong thư viện Media.

Easy Watermark - Plugin đóng dấu bản quyền hình ảnh

Tổng kết

Việc đóng dấu bản quyền hình ảnh là một việc làm cần thiết đối với mọi blog chia sẻ hiện nay, và việc đóng dấu bản quyền hình ảnh này đã được đơn giản hóa với plugin Easy Watermark. Đây là một plugin nhỏ gọn và hoàn toàn miễn phí giúp bạn đóng dấu bằng cả hình ảnh và văn bản.

Nguồn: https://chiasewp.com/wordpress/wordpress-plugins/dong-dau-ban-quyen-hinh-anh-voi-plugin-easy-watermark.html

0903.744.240