Cấu hình Mail trên Outlook

Cấu hình Mail trên Outlook.

 • Mở Outlook, lựa chọn option “Add Account” trong Outlook.
 • Lựa chọn Option bên dưới để thêm Account.
 • Lựa chọn Option bên dưới (Cấu hình mail Pop hoặc Imap).
 • Sau khi đã hoàn thành các bước trên, quý khách tiến hành khai báo các thông số theo mẫu bên dưới.
 • Phần More Settings,  Qúy khách check vào ô My outgoing Server (SMTP) requires authentication trong phần Outgoing Server như ảnh bên dưới.

3. Tương tự như việc cấu hình cho Mail trên Android hoặc IOS.

 • Cách setup email, tạo User mới, quý khách cấu hình tương tự với các thông số bên dưới.
  • outgoing: mail.(tên miền).
  • SMTP: 25.
  • Với Username và Password là account mà quý khách đã tạo trên Mail Server.
  • Ingoing: mail.(tên miền).

Hoặc quý khách có thể tham khảo một số link sau về cách Setup mail trên IOS và Android.

0903.744.240