Cách sử dụng Mail Server – Cấu hình Mail trên Outlook

Sau khi quý khách đã trỏ hoàn tất các DNS, thực hiện các thao tác sau:

  • Truy cập link: mailadmin.(Tên domain).

Link truy cập này chỉ có Account có quyền admin mới có thể truy cập và quản trị User.

Tạo User mới Mail Server (Tạo trên account Admin).

  • Lựa chọn Option bên dưới để tạo User mới.
  • Lựa chọn Option: “Add New”.
  • Sau khi đã nhấn “Add New”. Quý khách cấu hình các Option bên dưới theo mẫu:
  • Sau khi đã tạo User mới thành công, quý khách nên Refresh lại Page để cập nhật lại thông tin.

Check mail qua web:

  • Truy cập Link: mail.(Tên domain).
  • Nhập username và mật khẩu đã tạo ở bước trên.
0903.744.240