Hạn chế số lần đăng nhập

  1. Hạn chế số lần đăng nhập
55+ Mẹo và thủ thuật cực hay trong WordPress Limit-login

Theo mặc định, người dùng WordPress có thể thực hiện không giới hạn số lần đăng nhập vào một trang web WordPress. Điều này cho phép bất cứ ai cũng có thể thử đoán mật khẩu của bạn cho đến khi họ làm đúng.

Để kiểm soát việc này, bạn cần phải cài đặt và kích hoạt plugin  Login LockDown. Nó cho phép bạn thiết lập các giới hạn về số lần đăng nhập không thành công mà người dùng có thể thực hiện để đăng nhập.

0903.744.240