Tạo tài khoản Reseller trên Directadmin

Xin hướng dẩn tạo tài khoản Reseller trên Directadmin

  • Đầu tiền quý khách cần phải đăng nhập vào giao diện hosting với  x.x.x.x:4444 Hoặc tùy theo port x.x.x.x:2222 với tài khoản user admin Directadmin.
  • Phần Server Management -> Qúy khách chọn Create Reseller -> Nhập các thông tin để tạo tài khoản cho reseller như ảnh bên dưới -> Submit.
2
  • Sau khi hoàn tất bước tạo reseller, để kiểm tra quý khách vào List Resellers trong phần Server Management.
  • Qúy khách có thể đăng nhập vào Directadmin với tài khoản reseller vừa tạo ra để có thể quản trị add thêm hosting.
3

— Kết thúc —

0903.744.240