Hướng dẫn thay đổi email admin và email người dùng trong WordPress mới

Trong phiên bản WordPress mới (4.9.x), việc thay đổi thay đổi email admin và email người dùng trở nên phức tạp hơn với việc gửi email xác nhận vào email mới.

Khi thay đổi email admin trong Cài đặt – Tổng quan, bạn sẽ thấy thông báo như hình bên dưới:

Hướng dẫn thay đổi email admin và email người dùng trong WordPress mới

Khi đổi email tài khoản người dùng, bạn sẽ thấy thông báo như sau:

Hướng dẫn thay đổi email admin và email người dùng trong WordPress mới

Nếu website của bạn chưa cấu hình gửi email thông qua SMTP của gmail hoặc dịch vụ email nào đó, bạn sẽ không nhận được email với đường link xác nhận thì bạn sẽ không thay đổi được email. Mình xin giới thiệu 2 cách để thay đổi email, mời các bạn tham khảo.

Cách 1: Cấu hình gửi mail trên WordPress sử dụng SMTP Gmail

Các bạn tham khảo bài viết này để cấu hình gửi mail SMTP gmail trong WordPress để nhận được email xác thực: Hướng dẫn gửi mail trên WordPress sử dụng SMTP Gmail

Cách 2: Thay đổi email thông qua phpMyAdmin

Trong trang quản lý hosting (Cpanel), bạn click biểu tượng phpMyAdmin:

Hướng dẫn thay đổi email admin và email người dùng trong WordPress mới

Bên trái, click vào Database của website cần thay đổi email (Tên database bạn có thể xem trong file wp-config.php). Bạn có thể đổi email admin trong bảng wp_options và email tài khoản người dùng trong bảng wp_users

Hướng dẫn thay đổi email admin và email người dùng trong WordPress mới

Bảng wp_options:

Hướng dẫn thay đổi email admin và email người dùng trong WordPress mới

Bảng wp_users:

Hướng dẫn thay đổi email admin và email người dùng trong WordPress mới

0903.744.240