Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản admin trong WordPress

Đôi khi bạn quên mất mật khẩu tài khoản Admin trong WordPress mà cách reset mật khẩu qua email cũng không hoạt động. Vậy phải làm sao để reset mật khẩu tài khoản admin trong WordPress? Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện việc này bằng cách can thiệp trực tiếp vào database phpMyAdmin của website WordPress?

Lưu ý: Bài viết này thao tác trên hosting CPanel, nếu bạn sử dụng hosting khác (DirectAdmin, Plesk) thì thao tác có khác đi nhưng nguyên lý chung là sửa password trong database phpMyAdmin của website WordPress

Bước 1: Tạo password mới mà bạn muốn

Bạn truy cập trang này http://www.passwordtool.hu/wordpress-password-hash-generator-v3-v4 để tạo 1 password mới mà bạn muốn, giả sử bạn muốn password mới là user123@123 thì website này sẽ tạo ra 1 đoạn văn bản mã hóa password ở ô bên dưới. Bạn copy lại để sử dụng cho bước tiếp theo

Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản admin trong WordPress

Bước 2: Xác định cơ sở dữ liệu của website bạn

Bạn cần phải biết tên cơ sở dữ liệu của website để có thể chỉnh sửa và lấy lại mật khẩu. Cách tốt nhất là bạn mở file wp-config.php nằm ở thư mục root để xem tên cơ sở dữ liệu qua dòng:  define(‘DB_NAME’, ‘xxxxxxxxxx’);

Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản admin trong WordPress

Bước 2: Mở cở sở dữ liệu của bạn

Tất nhiên bạn phải có tài khoản cPanel quản trị hosting rồi. Và bạn tìm đến phpMyAdmin.

Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản admin trong WordPress

 

Mở Database (tên database xác định ở bước 2 – ví dụ là muatheme_wp388) lên sau đó bạn tìm table wpst_users và edit tên tài khoản của bạn.

Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản admin trong WordPress

Bước 3: Thay đổi mật khẩu admin

Tìm đến trường user_pass và dán mật khẩu mới sau khi mã hóa  mà bạn tạo ra ở bước 1 rồi Click Go để lưu lại.

Hướng dẫn reset mật khẩu tài khoản admin trong WordPress

Như vậy bạn đã hoàn thành các bước lấy lại mật khẩu WordPress. Bây giờ tài khoản của bạn đã có password mới mà bạn vừa đặt và bạn có thể login vào Admin với thông tin password bạn mới đổi.

0903.744.240